Filijale

Fiasgo radi sa svetskim partnerima i uvek traži mogućnosti širenja i više saradnika. Radimo na svim tržištima, na svim jezicima i u svako doba. Naš fokus su potrošačka elektronska dobra kao što su kompjuteri, televizori, mašine za pranje sudova, mobilni telefoni itd. Radimo na tome da proširimo tržište i asortiman što je brže moguće.

Saobraćaj se generiše na Fiasgo sajtu kroz direktne reklamne oglase i biltene. Optimizujemo naš SEO svakodnevno da bi sparili sva aktivna tržišta i sve aktivne kategorije proizvoda.

Trenutno smo aktivni u Skandinaviji, ali uvek tražimo više partnera i u razvijenim tržištima i u onim novim.

Da stupite u kontakt sa nama molimo vidite više detalja ovde